Zimná údržba

Zimná údržba pozemných komunikácií a posyp soľou

Údržba vonkajších plôch, parkovísk, chodníkov, zimná údržba okolia budov. Okrem odhŕňania realizujeme aj posyp soľou, štrkom, alebo posypovou drvinou a odvoz snehu.


V zimných mesiacoch zabezpečujeme odhŕňanie snehu z parkovísk , ciest chodníkov, nemocníc, areálov firiem, bytových komplexoch a pod. Okrem odhŕňania realizujeme aj posyp soľou, štrkom, alebo posypovou drvinou.

Naše služby poskytujeme pravidelne aj jednorazovo napríklad

Spoločnosť je poistená pre prípad ublíženia na zdraví, alebo vzniknutej škody na majetku.

V zmysle zákona č.55/84 Zb., č 160/96 Z.z je povinnosťou správcu či majiteľa nehnuteľnosti zabezpečiť schodnosť priľahlých komunikácií a plôch.

Pre LeskService s.r.o. nie je zima žiadny problém. Vyškolení pracovníci nastupujú do akcie včas, sú strojovo náležite vybavení. Ich práca zahŕňa nasledovné činnosti:

  • Odhŕňanie a odvoz snehu
  • Posyp chemickými látkami a inertným materiálom
  • Odstránenie poľadovice
  • Odstraňovanie cencúľov
  • Odpratávanie snehu z plôch a striech

Prácu strojov spájame s kvalitou ručnej práce a to vždy včas.

Samozrejmosťou po skončení zimnej sezóny je odstránenie zvyškov z udržiavanej plochy a jej dôkladné vyčistenie.

Staráme sa parkoviská, príjazdové a výjazdové cesty, chodníky, vchody, kruhové objazdy, zástavky, zásobovacie zóny, schody.

Zamestnanci

Spoločnosti sú výhrade trestne bezúhonní občania, ktorí sú pravidelne preškoľovaní v oblasti bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, ako aj systému poskytovania kvalitných služieb. Pracovníci (strední a vyšší management) prechádzajú školeniami interných audítorov systému kvality. Hlavný dôraz spoločnosť kladie na vysokú kvalitu poskytovaných služieb a maximálnu spokojnosť zákazníka.

Tomuto cieľu je podriadená všetka činnosť, ako riadiacich, tak aj výkonných pracovníkov.

Ak hľadáte špičkovú kvalitu za rozumnú cenu, ste na správnej adrese.

Naši spokojní klienti

LeskService s.r.o. Všetky práva vyhradené Web stránky od J&P-MEDIA
Vyrobené s na Slovensku 2016.